Preskočiť na obsah

Urbariát PS Kremná

Identifikačné údaje organizácie

Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo Kremná

Adresa sídla: Kremná č.19 06522

IČO: 42379920

DIČ: 2024086823

Platca DPH: NIE

Právna forma: pozemkové spoločenstvo

Registrácia:
Okresný úrad Stará Ľubovňa pozemkový a lesný odbor

Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Dátum zápisu: 20.01.2014

Registračné číslo: R-0039 / 710

Volebné obdobie: 5 ročné obdobie 2019 – 2024

Predseda spoločenstvá:
Kasenčák Ladislav Lanškrounská 5, Kežmarok 06001

Podpredseda:
Kseňák Peter Kremná č.7

Člen:
Malast Vasiľ Kremná č.38
Šlampiak Ján Kremná č.30
Pivovar Anton Kremná č.23

Členovia dozornej rady

Predseda:
Ing. Kasenčák Peter Kremná č.21

Člen:
Mgr. Kasenčáková Ľuba Kremná č.48
Tyrpák Vasiľ Kremná č.29

Osoby opravnenie konať:
Kasenčák Ladislav Lanškrounská 5, Kežmarok
Kseňák Peter Kremná č. 7

Rozsah opravnenia:

v rozsahu zmluvy o PS v súlade zo zákonom č.97/2013 Z.z
Obhospodarovaná výmera PS Kremná : 22 h