Preskočiť na obsah

Urbariát PS Kremná

Identifikačné údaje organizácie

Názov: Urbariát pozemkové spoločenstvo Kremná

Adresa sídla: Kremná č.19 06522

IČO: 42379920

DIČ: 2024086823

Platca DPH: NIE

Právna forma: pozemkové spoločenstvo

Registrácia:
Okresný úrad Stará Ľubovňa pozemkový a lesný odbor

Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa

Dátum zápisu: 20.01.2014

Registračné číslo: R-0039 / 710

Volebné obdobie: 5 ročné obdobie 2024-2029

Predseda spoločenstvá:
Kseňak Peter, Kremná č.7

Podpredseda:

Pivovar Anton, Kremná č.23

Člen:
Kasenčák Ladislav, Lanškrounská 5 KK
Šlampiak Ján, Kremná č.30
Vašašová Mária, Kremná č.35

Členovia dozornej rady

Predseda:
Ing. Kasenčák Peter, Kremná č.21

Člen:
Pavol Vyšovský, Nám. sv. Mikuláša 23A/1370, SL
Tyrpák Vasiľ, Kremná č.29

Osoby oprávnené konať:
Kseňak Peter, Kremná č. 7

Pivovar Anton, Kremná č.23

Rozsah opravnenia:

v rozsahu zmluvy o PS v súlade zo zákonom č.97/2013 Z.z
Obhospodarovaná výmera PS Kremná : 22 h

Hospodár:

Ňaňko Jozef