Preskočiť na obsah

Cirkev

Gréckokatolícky Chrám Presvätej Bohorodičky /Pokrov/
Kremná č.43
Farnosť Jarabina
Mgr. Miroslav Sentivan 09/2016 – súčasnosť
tel. :0903 982 070

Správcovia farnosti

Ján Bradáč 1788 – 1797,
Ján Burik 1797 – 1802,
Pavol Mudrák 1802 – 1805,
Michal Kaňuk 1805 – 1806,
Andrej Stavrovský 1806 -1810,
Peter Jankura 1810 – 1812,
Lukáš Romoňák 1812 – 1814,
Anton Andrejkovič 1814 – 1821,
Alexander Hodobaj 1821 – 1822,
Ján Andrejkovič 1822 – 1830,
Eliáš Janický 1830,
Juraj Michalič 1831 – 1832,
Michal Andrejkovič 1832 – 1883,
Emil Kubek 1884 (básnik, spisovateľ, rodoľub, učil sedliakov lepšie a hospodárnejšie pracovať, chovať včely a sadiť
zemiaky „za pluhom.“ Bol povestný bojom proti alkoholizmu),
Irenej Chanát 1994 – 1900,
Štefan Molčani 1900 – 1901,
Emil Mihalyi 1901- 1903,
Mikuláš Marťák 1903 – 1904,
Emil Mihalyi 1904 – 1905,
Edmund Podhajecký 1905 – 1910,
Viktor Nevický 1910 – 1916,
Alexej Mirošay 1916 – 1918,
Ervin Byss 1918 – 1919,
Vladimír Hromjak 1919 – 1922,
Edmund Podhajecký 1922 – 1924,
Vladimír Hromjak 1924 – 1929,
Štefan Čanda 1929 – 1934,
Ján Čisárik 1934 – 1935,
Ján Sabo 1935 – 1939,
Valentín Kibalčič 1939 – 1940,
Dezider Dubaj 1940 – 1944,
Roman Jankevič 1945 -1947,
Vasiľ Stima 1947 – 1948,
Sergej Kovč 1948 – 1950
(v rokoch 1950 – 1968 bola gréckokatolícka cirkev zakázaná),
Sergej Kovč 1968 – 1969 (excur. z Kamienky),
Vladimír Hromjak (z Prešova), Ján Minďáš, Ján Zavacký, Mikuláš Vladimír 1978 – 1979,
Fedor Bugír (excur. z Jakubian) 1989 – 1992,
Milan Bilančík 1992 – 1995 z Kamienky,
Jozafát Timkovič OSBM 1995 – 1997,
Vladimír Lapihuska (excur. z Jarabiny 1997 – 1999, Rastislav Vyšňovský (excur. z Jarabiny) 1999 – 2001,
Michal Kuruc 2001 – 2006,
Rastislav Firment (excur. z Jarabiny 2006 – 2010,
Jozef Popik (excur zo Starej Ľubovne).
Peter Demjanovič od júla 2011 do septembra 2016

Otcom duchovným je od septembra 2016 Miroslav Sentivan.