Preskočiť na obsah

Symboly obce

Erb obce tvorí:

V červenom štíte nad tromi striebornými ružičkami stojí striebornoodetá korunovaná Panna
Mária s dieťaťom na ľavej ruke. V pravej ruke drží zlaté žezlo. Korunu má ovenčenú
svätožiarou a zospodu je obkolesená dvoma zlatými vetvičkami, na ktorých sú strieborné
kvietky.

Vlajka obce pozostáva:

Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného,
žltého, červeného, bieleho, červeného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a
ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť
pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Pečať obce:

Je okrúhla uprostred so symbolom obce a kruhopisom OBEC KREMNÁ.