Preskočiť na obsah

História obce

Názvoslovie

1773 Krempach, Krenbach, 1786 Krembach, Krumpach, 1808 Krempach, Krempachy, 1863 – 1902 Lublókrempach,
1907-1913 Lublókorompa, 1920 Krempach pri Ľubovni, 1927 – 1948 Krempach a od roku 1948 Kremná.

r. 1323

Prvá písomná zmienka, ktorá
sa týkala údolia potoka Hraničná
sa zachovala z roku 1323. Vyplýva
z nej, že potok Hraničná, ktorý
sa v tom čase nazýval Obrochina
(Obročina), tvoril hranicu medzi
hradnými panstvami Plaveč a Ľubovňa.
Rovnaké pomenovanie,
nesporne slovanského pôvodu,
mal v stredoveku aj potok Obručné
(fluvius Abruchina) v Šariši.

r. 1343

Listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého ktorou povýšil Starú Ľubovňu na slobodné
kráľovské mesto. Pre dejiny Kremnej prvýkrát spomenutý dokument o stredovekej krčme –
Taberna Krempak.

r. 1616

Osídlenie Rusínov. Obyvatelia Kremnej patria k mladšej kolonizačnej vlne Rusínov, ktorí sa
usadili v ľubovnianskom hradnom panstve.

r. 1786

Vybudovanie barokovo-klasicistického Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky /Pokrov/..

r. 1788

Tak ako iným sídlam, ani Kremnej sa z času na čas nevyhli požiare. Z uvedeného dôvodu
obyvatelia obce pristúpili k jej znovuvybudovaniu.

r. 1859

Cenné údaje o chotárnych názvoch prináša rukopisná kolorovaná mapa vyhotovená Jánom
Fabriczym. Zoznam chotárnych názvov
obce Kremná z roku 1859:
Korcsene, Kosarcze, Palenicza, Bucski, Polom, Za novinami,
Lazi, Dolina, Sztodoliszka, Lazki,
Mliniszka, Ubocs,Uhlarki, Pastovník, Wrch, Lazi, Za Pastovnikom, Pod Obrazkom, Bukovina,
Za Labu, Pod Labu, Vrch Laba

r. 1920

Vybudovanie parnej píly nad ulicou Pacanovka. Zavedenie výroby debien z hobľovaného
mäkkého reziva. Spracované drevo sa odvážalo najčastejšie do Poľska. Odpad – piliny,
odrezky si gazdovia brali na podstielku do maštalí alebo na kúrenie.

r. 1945

Nemecká armáda sa na sklonku druhej svetovej vojny pripravovala na ústup, na prechod
poľsko-slovenskej hranice. Obec bola oslobodená 24.01.1945.

r. 1983

Počas búrky udrel do veže Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky /Pokrov/guľový blesk a na
veži otvoril veľkú dieru. V chráme sa v tom čase nikto nenachádzal.

Najčastejšie priezviská v obci:

Kasenčák, Petriľák, Bukovič, Šlampiak, potom Kseňak, Cicák, Tyrpák, Malast, Kormanik,
Knapík a Pivovar.

Občanov na okolí volajú Krempašania a Krempašianky.