Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí zlúčeného stavebného konania podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou